امور آموزش

.

.

مدیر آموزش

جناب آقای رضا بهلولی

شرح وظایف
نظارت بر کلیه امور آموزشی واحد دانشگاهی
نظارت بر حسن اجرای آیین نامه آموزشی دانشگاه
انجام امور مربوط به برنامه ریزی آموزشی واحد با توجه به خط مشی کلی آموزشی دانشگاه با همکاری و مشارکت مسئولین ذیربط
ارزشیابی برنامه های آموزشی واحد دانشگاهی

 

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

جناب آقای اسفندیار ساعدی

کلیه رشته های کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۲۲۳۹۶۲۵-۰۴۳۱

 

 

کارشناس آموزش

جناب آقای فرهاد فولادی

رشته های مربوطه :

معماری ، عمران ، علوم آزمایشگاهی ، دامپزشکی ، ساخت و تولید (ماشین ابزار )

شماره تماس : ۲۲۳۹۶۷۵ – ۰۴۳۱

 

 

 

 

 

کارشناس آموزش

سرکار خانم حسینی نسب

رشته های مربوطه : برق ،صنایع غذایی ، مکانیک خودرو ، کامپیوتر

شماره تماس : ۲۲۳۹۶۷۴ – ۰۴۳۱

 

 

 

 

کارشناس آموزش

 سرکار خانم بلندی

رشته های مربوطه :

حسابداری ، روانشناسی ، تربیت بدنی ، دینی عربی ، میکروبیولوژی ، آموزش ابتدایی

شماره تماس : ۲۲۳۹۶۷۲ – ۰۴۳۱

 

کارشناس آموزش

سرکار خانم علاییانی

رشته های مربوطه:

پرستاری ، اتاق عمل ، بیهوشی ، تغذیه