تصویب 8 رشته کارشناسی ارشد جدید
جذب دانشجو بدون آزمون
اطلاعيه نحوه ثبت نام در رشته هاي جديد
افتتاح دوره های دکتری
تصویب 8 رشته کارشناسی ارشد جدید